Chương trình Mầm Non

  Chương trình Giáo dục Mầm non được kết hợp từ chương trình của Bộ GD&ĐT với những tinh hoa của chương trình Mầm non quốc tế giúp trẻ phát triển toàn diện và hài hòa theo 5 lĩnh vực từ thể chất, ngôn ngữ, tri thức đến kỹ năng giao tiếp, tình cảm – xã hội và óc thẩm mĩ giúp trẻ hình thành tâm thế nền tảng để có thể tự tin bước vào bậc Tiểu học.
   Ngoài ra, Mầm non Ruby đã linh hoạt thiết kế các hình thức giảng dạy sáng tạo, đặc biệt là các bài thực hành Montessori (*) được áp dụng để giúp trẻ hình thành và hoàn thiện những kiến thức nền tảng cũng như các kỹ năng sống thiết yếu. Đây là điểm xuất phát vững chắc cho hành trình học làm người của trẻ ở các cấp tiếp theo.
   Sự kết hợp hài hòa giữa Montessori với những giá trị cốt lõi của Ruby School giúp trẻ không những lĩnh hội tri thức mà còn duy trì đạo đức, văn hóa và truyền thống Việt Nam, khả năng phân biệt đúng sai, những điều nên hay không nên, từ đó hình thành kỷ luật và nghị lực từ bên trong.
  Học cụ Montessori được các giáo viên Ruby nghiên cứu, cải tiến và lồng ghép giá trị cốt lõi.
   Chương trình Song ngữ Mầm non tập trung phát triển 5 mục tiêu giáo dục:

  • Ngôn ngữ và chữ viết
  • Phát triển kỹ năng phát âm
  • Toán học
  • Thẩm mỹ sáng tạo
  • Kiến thức hiểu biết Thế giới
  Trẻ được giao tiếp hàng ngày với giáo viên bản ngữ, được nghe và nói giọng chuẩn tiếng AnhPhương pháp giảng dạy chủ yếu thông qua bài hát, trò chơi, giao tiếp,… giúp trẻ học ngoại ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả, phát triển kỹ năng học tập để trẻ tự tin hội nhập nền Giáo dục Quốc tế trong tương lai.
  Chương trình dã ngoại, hoạt động tham quan, giao lưu cộng đồng: giúp trẻ tăng cường khả năng quan sát, chủ động, tự tin và học cách thích ứng với môi trường xung quanh tốt hơn.

  Montessori là phương pháp giáo dục độc đáo trên thế giới sử dụng học cụ trực quan nhằm đánh thức khả năng tự học của trẻ từ 0 – 6 tuổi, giúp trẻ kết nối hiệu quả các khái niệm với thực tiễn trong 5 lĩnh vực phát triển Toán, Ngôn ngữ, Văn hóa, Cảm quan và Thực hành cuộc sống. Trẻ được tự do khám phá, tự do sáng tạo song song với trách nhiệm của chính mình, với người khác và môi trường xung quanh.

  The Kindergarten is a combined program from the program of MOET associated to the International Kindergarten Programs that help the child to develop comprehensive and harmonious strategies in 5 areas of development: language, knowledge, communication, emotional and social skills and creativity in order for them to form the foundation for Primary Education. 

 In addition, Ruby has been flexible to design innovative teaching methods, especially Montessori practices to help students to form and improve their knowledge and essential life skill. This is a solid starting point of a child to the next level of learning.                                               

  Students are free to explore and be creative, for being responsibilities with themselves, forothers, and their environment.

  The harmonious combination of Montessori with the core values of Ruby School helps students not only obtain knowledge but also maintain the ethics, culture, traditions of Vietnam, the ability to distinguish norms and to form discipline and motivation within themselves.
  The Montessori learning method is studied by the Ruby school teachers were improved and integrated with the core values.
The kindergarten bilingual program focuses on developing 5 educational goals:

  • Language and writing skills
  • Development of English pronunciation
  • Mathematics
  • Aesthetic creativity
  • Knowledge understanding of the world.
  Students communicate daily with native speakers, practice listening, and speaking proper English in general.
   The method of teaching is mainly through songs, games, and communication to help students learn, English in a natural and effective way, and develop learning skills so that they are confident with the International Education that they can be used in the future. Outdoor program, sightseeing activities, and community exchange help students to enhance their ability to observe, be active and confident,learn to adapt better to the environment.


  Montessori is a unique educational approach in the world that uses visual instruments to awaken the self-learning abilities of students from 0 to 6 years old . In order to help them effectively connect new concepts and practices in 5 areas of learning: mathematical development, language, culture, sensory and life skills

Chương trình dành cho trẻ từ 3 – 4 tuổi

  Tại Hồng Ngọc, trẻ ở nhóm tuổi này sẽ theo học lớp Mầm. Trẻ sẽ được phát triển ngôn ngữ và các kỹ năng xã hội thông qua các trò chơi tương tác với các bạn. Các loại trò chơi như câu đố, ghép hình sẽ giúp trẻ hiểu thêm về các khái niệm, cách thay phiên nhau và chia sẻ khi chơi; trong khi các chữ cái, chữ số sẽ củng cố toán học và ngôn ngữ cho trẻ.
  Các vật liệu học tập như đất sét, bút màu, bút dạ, màu nước, giấy màu… là những đồ chơi yêu thích của hầu hết trẻ em trong độ tuổi này, cũng như nhảy dây, đi xe đạp ba bánh, xe hai bánh…Các giáo viên của chúng tôi sẽ khuyến khích trẻ thể hiện bản thân thông qua các bức vẽ, các bài tập thủ công sáng tạo. Ở cấp độ này, trẻ sẽ được tập trung phát triển vốn từ vựng Tiếng Anh và khả năng phát âm thông qua các hoạt động kể chuyện, hát múa…
  Tại lớp Mầm, trẻ sẽ được trải nghiệm học tập 3
trong 1 chương trình của chúng tôi, cụ thể:
• Aerobic
• Lớp vẽ
• Lớp toán A+

 Programs for students from 3 to 4 years old

  At Ruby School, students in this age group will study in Sprout Class. Students will develop language and social skills through interactive games with friends. Types of games such as puzzles and jigsaws will help students learn more about the concepts, how to take turns and share while playing. Alphabet and digits will consolidate mathematics and language skills for them.
 Learning materials such as clay, colored pencils, highlighters, watercolors, and colored papers are among the favorite toys of most students in this age, as well as jumping ropes, tricycles and bicycles.
 Our teachers will encourage students to express themselves through drawings and creative craft exercises. At this level, students will be focused on developing English vocabulary and pronunciation through storytelling activities and singing.
In Sprout Class, students will experience our three-in-one programs, namely:
• Aerobic class
• Drawing class
• Math A+ class

Chương trình dành cho trẻ từ 4 – 5 tuổi

  Trẻ trong nhóm tuổi này sẽ theo học lớp Chồi. Vào thời điểm này, trẻ sẽ có khả năng tập trung chú ý cao hơn và có thể ngồi lâu một chỗ trong thời gian dài hơn.
  Trẻ cũng sẽ có các kỹ năng xã hội phát triển hơn, tự tin hơn trong việc sử dụng Tiếng Việt cũng như Tiếng Anh, và trẻ càng có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn cùng với trí tưởng tượng phong phú hơn. Từ đó, chúng bắt đầu khám phá các chủ đề và tham gia các hoạt động nhiều hơn.
  Các bài học Tiếng Anh cũng sẽ có cấu trúc cao hơn ở cấp độ này và trẻ sẽ được tiếp xúc thường xuyên hơn qua các bài tập viết, thảo luận trên lớp hàng ngày.
  Trẻ lớp Chồi sẽ được trải nghiệm học tập toàn diện 3 trong 1 nội dung chương trình giảng dạy của chúng tôi, bao gồm:
• Aerobic
• Lớp vẽ
• Toán A+

Programs for students from 4 to 5 years old

  Students in this age group will study in Bud Class. The child will be able to focus with higher attention and can sit on their seats for a longer time. Students will also develop their social skills, be more confident in their Vietnamese and English, and to be more creative with ideas to enrich their imagination.
  They will begin to explore different topics and engage themselves in more activities. English lessons will be on complexed structure at this level and the students will be exposed more often on writing assignments and in-class discussions on a daily basis.
  Students in Bud Class will experience our comprehensive three-in-one curriculum content, including:
• Aerobic class
• Drawing class
• Math A+ class

Chương trình dành cho trẻ từ 5 – 6 tuổi

  Ở nhóm tuổi này sẽ theo học lớp Lá. Việc học và chơi ngày càng trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức hơn đối với trẻ nhóm 5-6 tuổi này. Trẻ sẽ được phân nhóm và làm việc với nhau trong các dự án, nhiệm vụ được giao hàng ngày, trẻ cũng dành nhiều thời gian hơn để học cách giải quyết vấn đề, học hỏi lẫn nhau và làm việc theo nhóm.
  Trẻ ở nhóm tuổi này đã đủ tự tin để giao tiếp bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, các bé tích cực áp dụng những gì được học qua việc sử dụng các nguồn và các loại dụng cụ học tập khác nhau.
  Lớp học Tiếng Anh được tổ chức với nội dung khó hơn, giúp trẻ có nhiều cơ hội tiếp xúc và tự tin khi giao tiếp trong các bài tập nhóm, thảo luận, viết, vẽ…
  Các bé lớp Lá sẽ được trải nghiệm toàn diện 5 trong 1 nội dung chương trình giảng dạy của chúng tôi, bao gồm:
• Aerobic
• Lớp vẽ
• Lớp toán A+

Programs for students from 5 to 6 years old

  In this age group, students will study the Leaf Class. Learning and playing are becoming more complex and require more knowledge for students of 5 to 6 years old.Students will be grouped and work together in projects, tasks that are delivered daily. They also spend more time on learning how to solve problems from each other and work in groups.
 Students in this age group are confident enough to communicate in Vietnamese and English. They apply learned lessons through the use of different types of learning resources and instruments.
  English classes are held with more difficult content to provide students with more exposure opportunities and be confident when communicating in group assignments, discussions, writings, and drawings.
  The Leaf Class will experience our comprehensive five -in-one curriculum content, including:
• Aerobic class
• Drawing class
• Math A+ class