Chương trình Tiểu Học

Chương trình giáo dục Tiểu học
Chương trình Tiếng Việt là sự kế thừa, tinh giản và đổi mới trong chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Với phương pháp giảng dạy tiên tiến, tích cực và sáng tạo, học sinh được học một cách nhẹ nhàng, hiệu quả, không bị áp lực. Các em còn biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào các tình huống thực tế trong cuộc sống hàng ngày.
   Thông qua các tiết Trò chơi học Toán, Trò chơi học Tiếng Việt, các em sẽ thao tác trên bộ đồ chơi được nhập từ nước ngoài, chơi những trò chơi tính toán thực tế, cụ thể nhưng rèn luyện óc tư duy giúp các em học mà chơi, chơi mà học nhằm củng cố kiến thức một cách hiệu quả nhất, giúp các em khắc sâu và nhớ lâu các kiến thức đã học một cách tự nhiên và năng động nhất.
   Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với các trường công lập xuất sắc trong hệ thống giáo dục quốc gia.


Primary Education Program   
   The Vietnamese Program is the successor, streamlining and innovation of the standard curriculum of the Vietnam Ministry of Education and Training. With advanced, positive and innovative teaching methods, students will learn effectively. They also know how to apply knowledge and skills learned in practical situations of everyday life.
   Through the Math and Vietnamese Learning periods, they will work on imported games and play practical calculations to help students learn while playing to consolidate knowledge in the most effective way, instill in their minds and remember long-term knowledge in a natural and efficient way.
   Academic results and qualifications are issued and recognized by the Ministry of Education of Vietnam, standards are equated to the outstanding public schools in the national education system.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC
PRIMARY ENGLISH PROGRAM

Trong chương trình tiếng Anh, nhà trường sử dụng các giáo trình quốc tế được cập nhật thường xuyên kịp thời theo các nước phát triển và được quốc tế công nhận để giảng dạy. Học sinh học nói chuyện, giao tiếp với người nước ngoài một cách tự tin bằng cách thực hành các câu đàm thoại, bài hát, đóng kịch và các hoạt động trò chơi.
   Chương trình Phonics là một chương trình rất quan trọng, các em học cách đánh vần giúp các em biết đọc và viết môt cách độc lập thông qua việc học phát âm, đánh vần, viết câu và phép chấm câu. Nhằm tạo một nền tảng vững chắc giúp các em học tiếng Anh dễ dàng hơn và tốt hơn trong tương lai.
   Ngoài ra, thông qua các nhân vật hoạt hình của Walt Disney và những câu chuyện cổ tích, các em sử dụng ngôn ngữ để khám phá những kinh nghiệm riêng của bản thân và thế giới tưởng tượng.
   Nhà trường trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, máy chiếu, màn hình LCD cho mỗi phòng học. Giáo viên, học sinh có thể cập nhật thông tin kịp thời, download trực tiếp các thông tin từ trên mạng Internet phục vụ ngay trong tiết dạy. Học sinh có được những giờ học rất sinh động, thực tế, nhẹ nhàng nhưng chất lượng và hiệu quả.   

In the English Language Program, the school uses international curricula updated regularly according to developed countries and internationally recognized for teaching.Students learn to speak, communicate with native English speakers, and have confidence by practicing conversations, songs, and game activities.
   The Phonics Program is a very important program, helps students learn how to spell which helps them to read and write independently through pronunciation, spelling, writing, and punctuation.In order to create a solid foundation that helps them learn more easily and better in the future.
   In addition, through the animated characters of Walt Disney and fairy tales, they use their language skills to discover their own experiences and the fantasy world.
   The school is fully equipped with a sound system, projector, and an LCD monitor for each classroom. Teachers and students have a direct access to information by utilizing facilities such as internet and othe rtools that may help them during their study hours. This will help to engage the students to learn their lessons that will boost their interest on their academics.