SỨ MỆNH – MISSION
    Nâng cao chất lượng giáo dục để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển bản thân một cách tốt nhất về kiến thức tự nhiên, xã hội, văn hóa, đạo đức và bản lĩnh sống của một công dân toàn cầu, luôn sẵn sàng hội nhập với nền giáo dục trên thế giới.
   Creating equal opportunities for students in their self-development by nurturing and providing them with quality education encompassing natural, social, and cultural knowledge, ethics, and the skills of a global citizen who is always prepared to integrate into the world’s education.

TẦM NHÌN – VISION

    Hướng đến một ngôi trường có uy tín, chất lượng, hiệu quả; học sinh trưởng thành về nhân cách đạo đức, trí tuệ và nghị lực, đáp ứng sự mong đợi của tất cả các bậc phụ huynh.
    Our goal is to become the leading institution known for its high standards, efficiency, quality, trustworthiness, and academic excellence. We aim to nurture students who develop not only in intelligence but also in morality and fortitude, meeting the expectations of all parents.

TRIẾT LÝ VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC 
EDUCATION PHYLOSHOPHY & APPROACHES

    Với các giá trị cốt lõi: Tôn trọng – Tự tin – Lòng trắc ẩn – Sự đam mê – Trung thực – Tinh thần trách nhiệm – Sáng tạo – Hợp tác, hệ thống giáo dục Hồng Ngọc – Ruby School xây dựng Nhân cách sống cho học sinh, lấy Đạo đức làm nền tảng, đưa giá trị cốt lõi vào trong từng hoạt động giáo dục, từng tiết học, từng chuyến dã ngoại, từng bữa ăn, … cho đến mọi hành vi ứng xử trong cuộc sống hằng ngày.
    The Hong Ngoc – Ruby School Education System focuses on core values such as Respect, Confidence, Compassion, Passion, Honesty, Responsibility, Creativity, and Cooperation. These values play a crucial role in shaping the character of individuals and forming the foundation of social ethics. We integrate these values into all educational activities, including academics, curricular, and culminating activities.

hệ thống giáo dục hồng ngọc

  Hệ thống Giáo dục Hồng Ngọc – RUBY SCHOOL bao gồm các bậc học từ Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, là mô hình giáo dục song ngữ chất lượng cao, cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Việt Nam với Chương trình Tiếng Anh Quốc tế, tích hợp giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống thực tế giúp học sinh phát triển toàn diện và có đủ bản lĩnh, tự tin để hội nhập với thế giới bên ngoài, trở thành một công dân toàn cầu của thế kỷ 21. Với môi trường học tập an toàn, thân thiện, sáng tạo, chất lượng và hiện đại; sĩ số lớp lý tưởng (25 học sinh/1 lớp), cùng với đội ngũ sư phạm tâm huyết, giàu kinh nghiệm; mức học phí hợp lý; RUBY SCHOOL là địa chỉ tin cậy cho tất cả Quý Phụ huynh và học sinh, luôn mang đến cho các em cảm nhận Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.Các em được tôn trọng, thương yêu, chăm sóc và được phát huy hết khả năng tiềm ẩn của từng em.

  The Hong Ngoc – Ruby School Education System comprises classes from Kindergarten to Secondary School, offering a high-quality bilingual education model that equips students with a strong academic foundation. This is achieved through a combination of Vietnamese Education and the International English Program. Our school places a strong emphasis on integrating values and life skills into students’ education, fostering their development into well-rounded, capable, and confident individuals prepared to navigate the challenges of the world and become global citizens of the 21st century. With a safe, friendly, innovative, excellent, and conducive learning environment, along with an ideal class size of 25 students per class, a passionate and experienced staff, and reasonable tuition fees, Ruby School is a trusted institution for both parents and students. We aim to instill the belief that ‘Every day at school is a fun day,’ where students are respected and nurtured. Ruby School is dedicated to unleashing the full potential of every student, empowering them to become productive individuals.

Đội Ngũ Ban Giám Hiệu

Nguyễn Thị Thủy
Hiệu Trưởng

Cử nhân Toán học

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Quản lý giáo dục Phổ Thông

Kinh ngiệm: 20 năm giảng dạy

10 năm quản lý chuyên môn và quản lý nhà trường

Nguyễn Xuân Tiến
Phó Hiệu Trưởng

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Quản lý Giáo dục Phổ thông

Kinh nghiệm: 18 năm giảng dạy

03 năm quản lý chuyên môn

Phụ trách chuyên môn Tiểu học

 

Trần Thị Bạch Thủy
Phó hiệu trưởng

Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Quản lý Giáo dục tiểu học

Kinh nghiệm: 14 năm giảng dạy và quản lí giáo dục.

Phụ trách chuyên môn Tiểu học

 

Nguyễn Thị Nguyệt
Phó hiệu trưởng CT tiếng anh

Cử nhân Ngôn Ngữ Anh

Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục phổ thông

Kinh nghiệm: 13 năm giảng dạy

03 năm quản lý chuyên môn

Phụ trách chương trình Tiếng Anh

Các hoạt động nổi bật

Đối tác giáo dục

Sự kiện+ Xem tất cả