Giới thiệu

Hệ thống Giáo dục Hồng Ngọc – RUBY SCHOOL bao gồm các bậc học từ Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, là mô hình giáo dục song ngữ chất lượng cao, cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Việt Nam với Chương trình Tiếng Anh Quốc tế, tích hợp giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống thực tế giúp học sinh phát triển toàn diện và có đủ bản lĩnh, tự tin để hội nhập với thế giới bên ngoài, trở thành một công dân toàn cầu của thế kỷ 21. Với môi trường học tập an toàn, thân thiện, sáng tạo, chất lượng và hiện đại; sĩ số lớp lý tưởng (25 học sinh/1 lớp), cùng với đội ngũ sư phạm tâm huyết, giàu kinh nghiệm; mức học phí hợp lý; RUBY SCHOOL là địa chỉ tin cậy cho tất cả Quý Phụ huynh và học sinh, luôn mang đến cho các em cảm nhận Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.Các em được tôn trọng, thương yêu, chăm sóc và được phát huy hết khả năng tiềm ẩn của từng em.

The Hong Ngoc – Ruby School Education System consists of classes from Kindergarten, Primary, to Secondary school as a high-quality bilingual education model providing students with a strong academic background, through a combination of Vietnamese Education with the International English Program. The school integrates values and life skills into the education of students to develop themselves in a well-rounded, capable, and confident way, so they can cope with the world and become global citizens of the 21st century. With a safe, friendly, innovative, excellent and conducive environment, the ideal class size (25 students per class), together with a passionate and experienced staff, and reasonable tuition fees, RUBY SCHOOL is a trusted institution for all parents and students. Giving them the sense of Everyday to school is a fun day. Students are respected and nurtured. Ruby School is passionate to unleash the full potential of every student to become productive individuals.

Tham gia bình luận: