Chương trình Giáo dục giá trị sống và Rèn luyện kỹ năng sống

  Giáo dục giá trị sống cho học sinh là giúp học sinh nhận biết, hình thành các giá trị sống căn bản, phổ quát trong mối liên hệ giữa hoài bão cá nhân và ý tưởng sống chuẩn mực của xã hội. Từ đó các em có thể đào sâu, xây dựng những phẩm chất, đức tính tốt của bản thân song song với việc lựa chọn và phát triển kỹ năng sống tích cực theo những giá trị cốt lõi để làm kim chỉ nam cho mọi ứng xử xã hội. Hòa cùng với tốc độ phát triển nhanh của xã hội, việc trang bị cho bản thân các em học sinh kỹ năng sống là rất quan trọng. Tại Ruby School, môn Kỹ năng sống sẽ trang bị cho học sinh những kỹ năng thiết yếu để giúp các em tự tin, sáng tạo, trách nhiệm và hứng khởi. Với tiêu chí tôn trọng cá tính và thiên hướng của học sinh, bộ môn Kỹ năng sống với cách giảng dạy khoa học và đầy cảm hứng sẽ trang bị theo từng độ tuổi ngoài kiến thức nền về cuộc sống, còn giúp các em trải nghiệm những tình huống thực tế rất chi tiết.
  Thông qua các môn học và các hoạt động của trường, học sinh được rèn kỹ năng sống theo 8 giá trị cốt lõi:

 ” Tôn trọng – Tự tin – Lòng trắc ẩn – Sự đam mê – Trung thực – Tinh thần trách nhiệm – Sáng tạo – Hợp tác “
  Ngoài ra nhà trường còn xây dựng chương trình Rèn kỹ năng sống thành môn học  riêng dựa theo chương trình của Anh quốc nhằm rèn cho học sinh các kỹ năng cơ bản thật cần thiết như Kỹ năng tự bảo vệ, Kỹ năng tự phục vụ bản thân, Kỹ năng học và tự học, Cách quản lý thời gian, Kỹ năng quản lý bản thân và Tinh thần tự tôn, Kỹ năng đặt mục tiêu và tạo động lực trong công việc, Kỹ năng nhận thức giới tính và nhận thức cảm xúc học đường, Tinh thần trách nhiệm và Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả, Nghi thức căn bản và Kỹ năng tạo lập quan hệ trong giao tế xã hội, Kỹ năng ứng xử học đường, Kỹ năng trình bày và chia sẻ thông tin, Kỹ năng lãnh đạo và Hành vi tích cực, Sơ cấp cứu, Cách giải toả stress, Cách sử dụng tiền có hiệu quả… giúp các em hoà nhập vào cộng đồng xã hội một cách tự tin hơn, từ đó dần dần hoàn thiện nhân cách bản thân.
  Nhà trường lấy tiêu chí
“Tiên học lễ, hậu học văn” làm mục tiêu hàng đầu – giáo dục đạo đức, nhân cách sống cho học sinh trước khi cung cấp cho các em nguồn tri thức vô tận. Tính nhân đạo cao cả, lòng yêu thương con người, yêu thương loài vật, cây cỏ… là những nét nhân cách quan trọng cần thiết trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

  Values and Life-skills Training Program

  This program helps the students on the formation of values and basic life skills. It will serve as their guide to identify and realize the relationship between personal ambitions and the standard values of life and norms of the society. It coild build character and apply the qualities and virtues within themselves. The core values will be their guiding principle on social interaction and appropriate behavior. Equipping life skills for students is essential that may go along with the fast growth of the society. Ruby School provides Life Skill Education for the students with fundamental concepts that will help them to boost their self-confidence, creativity, responsibility and compassion. Respecting the personality and the orientation of students, Life Skills subjects were designed with scientific and inspirational teaching methods. It will equip the students of their age group to enhance the knowledge of life and to experience the real life situation.
  Through school subjects and activities, students are able to practice life skills according to 8 core values: 

  “Achievement – Creativity – Compassion – Cooperation – Honesty – Respect – Responsibility – Self – Confidence”
  In addition, the school is also building a program for the English-based academic skills on the essential skills of British programs such as self-defense and selfservice skills, learning and self-study skills, time management, self-management, self-respect, goal setting and motivation creating, gender and school emotion awareness, responsibility and organizational skills, basic relationship and establishing relationship in social situations, school relationships building, presentation and information sharing, leadership and positive behaviors, first-aid, stress-management and money-management to help students fit into society in a more confident manner, thereby gradually perfect their personality.
  The school follows
“One has to learn manners before knowledge” as a leading goal in moral education prior to providing students with endless knowledge. Humanity and love for people, animals, and plants are important personality traits, necessary for the moral education of students.

Các kỹ năng cần được rèn luyện theo cấp bậc và độ tuổi

Học sinh Mẫu giáo:
• Học cách yêu thương
• Biết lắng nghe
• Học cách nói “Không” và “Dừng lại”
• Học cách tôn trọng người khác
• Kỹ năng tự phục bản thân
Học sinh Tiểu học:
• Kỷ luật cho bản thân
• Kỹ năng học và tự học
• Cách quản lý thời gian
• Cách giải tỏa stress
• Cách sử dụng tiền hiệu quả
• Đặt mục tiêu
• Thái độ tích cực
• Phục vụ cho bản thân và người khác
• Cả hai cùng thắng
• Trách nhiệm của chúng ta
• Học hỏi không ngừng
• Văn hóa đọc sách
• Sơ cấp cứu
Học sinh Trung học cơ sở:
• Nhận thức bản thân
• Giáo dục giới tính cấp độ 1
• Nhận biết và làm chủ cảm xúc
• Xác lập mục tiêu học tập
• Giao tiếp học đường
• Cách quản lý thời gian
• Cách giải tỏa stress
• Cách sử dụng tiền hiệu quả
Học sinh Trung học phổ thông:
• Xác lập mục tiêu cuộc đời
• Ra quyết định khôn ngoan
• La bàn hướng nghiệp
• Giáo dục giới tính cấp độ 2
• Nhận diện và vượt qua cạm bẫy
• Cách quản lý thời gian
• Cách giải tỏa stress
• Cách sử dụng tiền hiệu quả

Skills that need to be trained by level and age

Kindergarten Students:
• Love others
• Be a good Listener
• Say “No” and “Stop”
• Respecting others
• Self-service
Primary Sudents:
• Self-discipline
• Self-studying skills
• Time Management
• Stress Management
• Money Management
• Goal setting
• Positive Attitude
• Service themselves and others.
• Problem -Solving Skills (Win-win)
• Group Responsibility
• Continuous Learning
• Reading Culture
• First-aid
Secondary School Students:
• Self-awareness
• Sex Education at First Level
• Emotional awareness and management
• Studying goals
• School relationships
• Time management
• Stress management
• Effective money management
High School Students:
• Life goals setting
• Wise decision-making
• Career Compass
• Sex Education at the second level
• Identify and get over situation traps
• Time management
• Stress management
• Effective money management