Chương trình Giáo dục thể chất

  Ngoài việc phát triển về kiến thức chung, kiến thức xã hội và văn hóa trong và ngoài nước, việc phát triển về tinh thần và thể chất cũng là điều quan trọng thiết yếu mà học sinh cần được trang bị.
  Với chương trình giáo dục thể chất dựa theo chương trình của Anh quốc, các em sẽ được học các kỹ năng về các môn thể thao trong và ngoài nước như: bóng rổ, cầu lông, khúc côn cầu, bóng đá, điền kinh, trò chơi vận động, kỹ năng bắt bóng… Nó không những giúp cho Học sinh phát triển toàn diện và hài hoà về thể chất, trí tuệ, khiếu thẩm mỹ và nhân cách mà còn xây dựng cho các em lòng dũng cảm, niềm tin và tinh thần đồng đội.


Physical Education Program

  In addition to the development of the general, social, Vietnamese and international cultural knowledge, the development of mental and physical strength is also essential for students.
 With the English-based physical education program, students will learn the skills of Vietnamese and foreign sports such as Basketball, Badminton, hHckey, Soccer, Athletics, Active games, and other team sports. They not only help the students to develop a comprehensive and well-rounded physique, intellect, aesthetic taste, and morale but also build courage, faith and team spirit among students.