Liên kết

3003/2022
Học sinh Ruby School không chỉ tranh tài cùng với các bạn học sinh các trường trong Quận Tân Phú về các giải học sinh giỏi cấp Quận, cấp Thành phố, mà các em còn tranh tài cùng với các bạn học sinh ở các trường chuyên; các trường công lập,
0101/2022

Dạy đúng chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo quy định (Giống trường công lập). Nhưng với sĩ số học sinh ít; phương pháp giảng dạy tiên tiến, tích cực và sáng tạo, HS được học một cách nhẹ nhàng, hiệu quả, không bị áp lực...

0101/2022

Dạy đúng chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo quy định (Giống trường công lập). Nhưng với sĩ số học sinh ít; phương pháp giảng dạy tiên tiến, tích cực và sáng tạo, HS được học một cách nhẹ nhàng, hiệu quả, không bị áp lực...