THE ACHIEVEMENT OF THE 13 CONTESTANTS IN THE KANGAROO GLOBAL LINGUISTIC CONTEST 2024.

Ruby School tự hào thông báo về thành tích xuất sắc của 13 thí sinh lọt vào vòng thi cấp Quốc Gia Kỳ thi Olympic Tiếng Anh toàn cầu KGL Contest (Kangaroo Global Linguistic) 2024 được tổ chức bởi Cơ quan Kiểm tra quốc tế ITA (The International Testing Authority). Đây là một trong các kỳ thi tiếng Anh có số lượng thí sinh và các nước tham gia tăng nhanh nhất thế giới.

Ruby School proudly announces the outstanding achievement of 13 contestants who have advanced to the National level of the Kangaroo Global Linguistic (KGL) Contest 2024 organized by The International Testing Authority (ITA). This is one of the fastest-growing English language competitions in terms of participants and countries involved worldwide.15:19/-strong/-heart:>:o:-((:-h

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử