Liên kết

Chính sách hỗ trợ

Nhằm tạo điều kiện và tri ân các bậc phụ huynh đã tin tưởng và gửi gắm con em cho Rubyschool, chúng tôi hỗ trợ các chính sách như sau: