Liên kết

0702/2017

Danh sách đăng ký vòng 2 cuộc thi vô địch TOEFL Primary Challenge 2016-2017

0702/2017

Vào ngày 15/04/2017 Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM kết hợp Hội Đồng Khảo Thí thuộc Đại học Cambridge tổ chức cho các em thi chứng chỉ Cambridge ở cấp độ STARTERS, MOVERS, FLYERS.